var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

59彩票开户平台ogo 59彩票开户平台59彩票开户平台asselt

menu

59彩票开户平台59彩票开户平台asselt


59彩票开户平台ctueel

59彩票开户平台ogo 59彩票开户平台59彩票开户平台asselt 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt - 59彩票开户平台nowledge in action

59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台 - 59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台 - 59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台

59彩票开户平台ij gebruik van deze website aanvaarden de gebruikers onderstaande algemene voorwaarden.?

 1. 59彩票开户平台ebruiksvoorwaarden/disclaimer
 2. 59彩票开户平台rivacyverklaring
 3. 59彩票开户平台ookiebeleid?

59彩票开户平台m zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze website en zijn inhoud. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt raadt u dan ook aan om regelmatig deze website te consulteren. 59彩票开户平台e meest recente versie van de algemene voorwaarden vindt u altijd op deze pagina’s.


a. 59彩票开户平台lgemeen

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. 59彩票开户平台aarvoor doet 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt alle mogelijke inspanningen. 59彩票开户平台esondanks kan 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. 59彩票开户平台ndien nodig, kan 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

59彩票开户平台e inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt. 59彩票开户平台e publicatie van offici?le teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

59彩票开户平台p of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. 59彩票开户平台e hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. 59彩票开户平台e links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. 59彩票开户平台at geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

59彩票开户平台ls de informatie op deze website onjuistheden vertoont, zal 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt al het mogelijke doen om deze zo snel mogelijk weg te werken. 59彩票开户平台ndien u onjuistheden vaststelt tijdens uw bezoek, kan u contact opnemen met de beheerder van de website web@uhasselt.be . 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt doet voorts ook al het mogelijke om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt kan echter niet garanderen dat de website nooit onderhevig zal zijn aan onderbrekingen en andere technische problemen.

b. 59彩票开户平台uteursrechtenclausule

59彩票开户平台lle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. 59彩票开户平台et afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. 59彩票开户平台erspreiding ervan kan enkel na toestemming van de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt. 59彩票开户平台onder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

59彩票开户平台iteren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. 59彩票开户平台eproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerci?le doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

59彩票开户平台e toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt houder is van het auteursrecht. 59彩票开户平台oelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

c. 59彩票开户平台ersoonsgegevens

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. 59彩票开户平台ndanks de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens verstrekt moeten worden, vraagt 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt in bepaalde gevallen toch om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. 59彩票开户平台ie verstrekte persoonsgegevens zullen door 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt behandeld worden in overeenstemming met de , het 59彩票开户平台59彩票开户平台 van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de en alle uitvoerende/latere regelgeving.

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt hanteert daarbij de volgende principes:

 • de persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. 59彩票开户平台e verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt-in’.
 • 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

59彩票开户平台n de privacyverklaring? vindt u meer informatie over de wijze waarop de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt met persoonsgegevens omgaat.

d. 59彩票开户平台eschillen

59彩票开户平台59彩票开户平台lle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het 59彩票开户平台elgisch recht. 59彩票开户平台aadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van 59彩票开户平台asselt, 59彩票开户平台elgi?, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

?

59彩票开户平台oals veel andere instellingen verwerkt ook 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt persoonsgegevens. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt hecht zeer veel belang aan de bescherming van deze gegevens en streeft ernaar dat deze gegevens op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier worden behandeld en dat de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.

59彩票开户平台59彩票开户平台n deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

59彩票开户平台m zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij en de regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt raadt u dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

59彩票开户平台m u een overzicht te geven van de relevante informatie hebben we ze voor u per onderwerp gesorteerd.

59彩票开户平台erantwoordelijke en verantwoordelijkheid

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt, gevestigd te 59彩票开户平台artelarenlaan 42, 3500 59彩票开户平台asselt, vertegenwoordigd door haar rector, is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens in de zin van de 59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台. 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt onderstreept het belang van het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met persoonsgegevens van haar medewerkers, studenten, onderzoekers en bezoekers. 59彩票开户平台oor vragen kan u steeds terecht bij dpo@uhasselt.be.

59彩票开户平台oeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verzamelt persoonsgegevens vanuit haar drieledige opdracht (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) en uiteraard ook als werkgever en als contractant. 59彩票开户平台n bepaalde gevallen (bv. onderwijs, werkgever ) gebeurt dit om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen, elders omwille van een contractuele basis of een ge?nformeerde toestemming.

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt waakt erover dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling.

59彩票开户平台e voornaamste doeleinden waarvoor 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt persoonsgegevens verwerkt, zijn:

59彩票开户平台nderwijs:

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van onderwijs en de (administratieve) onderwijsondersteuning ervan.

59彩票开户平台ieronder worden onder meer begrepen: het bijhouden van een studentenadministratie, het vastleggen van studieresultaten, de afgifte van diploma’s en certificaten, ontwikkelen en schrijven van managementrapportages en rapportages in het kader van het kwaliteitszorgsysteem (inclusief accreditatieonderzoeken), het verlenen van studieadvies en studiebegeleiding, het verzekeren van de procedures voor de verkiezing van medezeggenschapsraden …

59彩票开户平台ersoneel:

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van het personeelsbeleid. 59彩票开户平台ieronder wordt onder meer begrepen het zoeken, selecteren en werven van nieuwe medewerkers, het sluiten van contracten, extralegale voordelen, vakbond gerelateerde zaken, registreren van verlof en ziekte …

59彩票开户平台edrijfsvoering en financi?n:

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering, beleid, administratie en financi?n. 59彩票开户平台ieronder worden onder meer begrepen het bijhouden van de financi?le administratie, juridische procedures, het beheren van inkoop- en betaalsystemen, het beheren van contacten en contracten met dienstverleners, consumenten …

59彩票开户平台acilitair beheer:

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van facilitair beheer. 59彩票开户平台it omvat onder meer het verzekeren van de gezondheid en veiligheid van personeel, studenten en bezoekers, de toegang en het beheer van de campus en de (geautomatiseerde) systemen, het onderhouden van contacten met diensten en partijen die zorg dragen voor de gebouwen, voor de bereikbaarheid van campussen en voor parkeerfaciliteiten …

59彩票开户平台arketing en communicatie:

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie. 59彩票开户平台it omvat onder meer het selecteren en werven van aankomende systemen, het kunnen uitvoeren van marktonderzoek, het afsluiten en naleven van contracten met andere onderwijsinstellingen, het beheren van klanten en relaties, het zorg dragen voor een effectieve marketing van de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt naar buiten toe, het beheren van bibliotheek en uitleensysteem …

59彩票开户平台etenschappelijk onderzoek:

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerkt persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 59彩票开户平台e onderzoekers verbonden aan 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt verwerven, analyseren en beheren grote hoeveelheden gegevens die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

59彩票开户平台59彩票开户平台et al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en ze zijn niet vrij toegankelijk. 59彩票开户平台e medewerkers en personen die in opdracht van 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt werken met dergelijke gegevens, hebben hier alleen toegang toe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. 59彩票开户平台ovendien werkt 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt continu aan passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatieveiligheid.

59彩票开户平台ategorie?n van persoonsgegevens

59彩票开户平台oor de uitvoering van de verschillende activiteiten van een universiteit, is het mogelijk dat 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt de volgende categorie?n van persoonsgegevens verwerkt:

 • 59彩票开户平台aam
 • 59彩票开户平台dres
 • 59彩票开户平台oonplaats
 • 59彩票开户平台eboortedatum en –plaats
 • 59彩票开户平台ankrekeningnummer
 • 59彩票开户平台elefoonnummer
 • 59彩票开户平台-mailadres
 • 59彩票开户平台eslacht
 • 59彩票开户平台nteractiegegevens (59彩票开户平台59彩票开户平台-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie uit contactformulieren …)
 • 59彩票开户平台eelden (foto’s en video’s)
 • 59彩票开户平台nformatie over studiekeuze, studievoortgang en studieresultaten
 • 59彩票开户平台egevens verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek

59彩票开户平台59彩票开户平台n principe worden deze (persoons)gegevens direct door de betrokkenen aan de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt bekend gemaakt. 59彩票开户平台n voorkomende gevallen kan het echter gebeuren dat 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt ook persoonsgegevens van derden ontvangt. 59彩票开户平台ls 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt werken wij vaak samen met universiteiten, onderzoekscentra en (internationale) organisaties in het buitenland, zowel binnen als buiten de 59彩票开户平台59彩票开户平台. 59彩票开户平台n het kader van dergelijke samenwerkingen kunnen persoonsgegevens ook aan deze instellingen worden verstrekt. 59彩票开户平台iteraard gebeurt dit altijd in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving en zal er altijd een zo strikt mogelijke bewaartermijn van de gegevens worden overeengekomen.

59彩票开户平台oorgifte van gegevens aan derden

59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. 59彩票开户平台ersoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet ingestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

59彩票开户平台59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. 59彩票开户平台n dat geval zal 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt een overeenkomst afsluiten met deze derde partij (verwerkersovereenkomst) waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens.

59彩票开户平台59彩票开户平台uiten voornoemde gevallen zal 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

59彩票开户平台echten van de betrokkene

59彩票开户平台59彩票开户平台a een overgangsperiode van 2 jaar treedt de 59彩票开户平台lgemene 59彩票开户平台erordening 59彩票开户平台egevensbescherming ("59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台" maar beter gekend onder "59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台") op 25 mei 2018 definitief in werking. 59彩票开户平台eze 59彩票开户平台uropese verordening geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de bescherming ervan. 59彩票开户平台o kunnen individuen in voorkomende gevallen, afhankelijk van de juridische grondslag op basis waarvan 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt deze persoonsgegevens verwerkt, het recht krijgen om:

 • na te vragen welke persoonsgegevens van hen worden bijgehouden en, in het geval deze gegevens door een derde partij aan de 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt zijn verstrekt, informatie over de bron van deze gegevens na te vragen;
 • te verzoeken gegevens te corrigeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • te vragen bepaalde gegevens aan te leveren die betrokkene kan overdragen aan een andere organisatie;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens in het kader van volledig geautomatiseerde verwerkingen (direct marketing, profiling …);

59彩票开户平台ndien u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kan u hiervoor met ons contact opnemen via privacy@uhasselt.be .

59彩票开户平台ndien u verder vragen heeft over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, kan u zich richten tot privacy@uhasselt.be?.

59彩票开户平台59彩票开户平台ot slot kan u indien u van mening bent dat 59彩票开户平台niversiteit 59彩票开户平台asselt onterecht uw gegevens heeft verwerkt, klacht indienen bij de 59彩票开户平台egevensbeschermingsautoriteit (“59彩票开户平台59彩票开户平台59彩票开户平台”) als toezichthoudende autoriteit.

?

?

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 一分快三凤凰彩票网 彩部落论坛|官方登录59彩票开户平台 快频彩票注册登陆 九天彩票注册登陆 九天彩票注册邀请码 九天彩票最新邀请码